ХV ЗВІТНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

Сьогодні розпочала свою роботу ХV ЗВІТНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС.
Науково-дослідна діяльність вищого навчального закладу завжди була і залишатиметься його візитівкою, способом заявити про себе як про солідного гравця на освітянському полі. Але водночас наука має сенс і вагу тільки тоді, коли вирішує актуальні питання сьогодення чи майбутнього, змінює, творить новий час і нове суспільство. 
Ювілейна ХV ЗВІТНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС вже самою своєю назвою засвідчує тісний зв’язок досліджень науковців нашого інституту та їхніх учнів – студентів, із навчальним процесом, а отже – розв’язує нагальні проблеми навчання і виховання сучасних конкурентоспроможних фахівців. 
За результатами наукової та міжнародної роботи минулого та поточного року нам є чим пишатися. 
Так, постійно видаються наукові фахові міжнародні електронні журнали на Універсальній видавничій платформі Російської академії природознавства. Науково-методичний журнал «Креативна педагогіка» виходить з розширеними англомовними анотаціями. Проводиться робота з перереєстрації видання як міжнародного з метою подальшого включення до переліку фахових видань з педагогіки. 
За результатами виконання науково-дослідних тем інституту у березні 2015 року відбулася презентація приладу для діагностики та проведення системи реабілітаційних заходів завідувача кафедри фізичної та соціальної реабілітації, доктора медичних наук, професора В.Г.Макаца. Напрямок розроблений на основі відкриття невідомої раніше біофізичної реальності – «Функціонально-вегетативна система людини». Він кардинально розширює сучасні знання по фізіології людини і формує сучасний реабілітаційний світогляд. Умови поширення – обмежено, після проходження відповідного навчання за обов’язкової медичної або реабілітаційної освіти. Ведеться робота з оформлення відповідної документації, є підготовлена інформація для створення рекламної продукції.
На сьогодні Вінницький соціально-економічний інститут залишається єдиним у Вінниці вищим навчальним закладом, що спеціалізовано надає вищу освіту особам з вадами слуху.
Активність інституту у сфері інклюзивної освіти та низка заходів, спрямованих на популяризацію інклюзивної освіти, забезпечення рівного доступу громадян усіх категорій до вищої освіти, засвідчують високу соціальну спрямованість діяльності Вінницького інституту Університету «Україна» та його участь у розв’язанні низки соціально-економічних проблем регіону.
Зокрема, щойно вийшла у світ колективна монографія «Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у системі вищої освіти України». Праця є результатом дослідження колективу авторів, об’єднаних спільним виконанням науково-дослідної теми «Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу» у рамках І Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу» та круглого столу «Інклюзивне навчання в умовах реформування системи вищої освіти». Дослідження репрезентує результати наукової роботи та практичні напрацювання провідних фахівців з інклюзивної освіти та корекційної педагогіки Вінницького інституту Університету «Україна», Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Барського гуманітарно-пегогічного коледжу імені Михайла Грушевського, низки громадських організацій Вінниччини та Хмельниччини, що опікуються питаннями неповносправності.
Щорічно інститут є організатором або співорганізатором низки заходів, покликаних реалізувати право людей з особливими освітніми потребами на вищу освіту та забезпечити її доступність для кожного. Ефективна боротьба із дискримінацією осіб з інвалідністю і забезпечення їм безперешкодного доступу до усіх ланок освіти, викорінення із суспільної практики негативних проявів байдужого і агресивного ставлення до різних фізіологічних та психічних вад, пропагування цінностей громадянського суспільства неможливо без об’єднання зусиль. 
Університет «Україна» закликає освітянську спільноту Вінниччини долучитися до спільної праці із упровадження інклюзії в освітній процес упродовж усього життя на усіх ланках освіти і запрошує виші, коледжі, школи та громадські організації регіону до співпраці.
Тож дозвольте побажати Вам, шановні, колеги, учасники конференції, плідної творчої роботи, обміну досвідом, креативних результатів, міцного здоров'я, миру і всіляких гараздів!
Слава Україні!

AddThis Social Bookmark Button