ІІ Міжнародна науково-практична конференція

4-5 листопада 2015 р. у Вінницькому інституті Університету «Україна» працювала ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми надання вищої освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору». 
Організаторами Конференції виступили Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, Національна академія природознавства України, Студентське наукове товариство Вінницького інституту Університету «Україна», ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус», Громадська організація «Соціальна перспектива».
Відкриваючи конференцію, директор інституту, кандидат філологічних наук, доцент Ганна Давиденко зазначила, що реалізація завдань нової освітньої парадигми неможлива без розв’язання проблем навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, сьогодні ми спостерігаємо ситуацію, коли фахівці з педагогіки та методики навчання відверто визнають свою неготовність до розв’язання питань навчання осіб з інвалідністю у вищій школі, а часто демонструють упередженість і нетолерантність, навіть ворожість як реакцію на намір такої особи здобути вищу освіту, саме тому Вінницький інститут Університету «Україна» виступив з ініціативою організувати конференцію для обговорення ключових проблем навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами. 
У конференції взяли участь науковці та фахівці-практики з Польщі, Білорусі, Італії, США, а також з багатьох регіонів України (м. Вінниця, м.Черкаси, м. Київ, м. Полтава, м. Чернівці, м. Рівне, м. Кам’янець-Подільський, м. Житомир, м. Кіровоград, м. Луцьк, м. Луганськ, м. Дніпропетровськ). Було обговорено проблеми упровадження інклюзивного навчання в Україні на різних рівнях освіти, концепцію безперервної освіти в умовах інклюзії; проблеми виховання та розвитку соціальної відповідальності сучасної молоді; педагогічні технології інклюзивного навчання, питання соціальної та психологічної адаптації осіб з особливими потребами до навчання в умовах інклюзії; проблеми архітектурної доступності та універсального дизайну навчальних закладів; інформаційні технології формування доступності в інклюзивному освітньому просторі; правові та економічні аспекти формування системи інклюзивної освіти в Україні; проблеми соціальної реабілітації та професійної адаптації інвалідів АТО в умовах інклюзивного освітнього середовища.
За результатами роботи конференції ухвалено резолюцію:
1. Продовжити інтеграцію зусиль громадських організацій та навчальних закладів для забезпечення максимального інформування осіб з особливими освітніми потребами про їхні освітні права і можливості їх забезпечення.
2. Створити робочу групу із представників Вінницького інституту Університету «Україна» та громадських організацій міста та області для вироблення програми спільних дій для поширення ідей інклюзивного навчання осіб з інвалідністю в інших навчальних закладах міста та області.
3. Залучати громадськість до обговорення проблем навчання та соціалізації осіб з інвалідністю через проведення круглих столів, семінарів, конференцій для широкого кола зацікавлених осіб.
4. Матеріали конференції аналітично опрацювати та видати у вигляді колективної монографії для поширення широкому колу зацікавлених читачів.
5. Продовжити роботу конференції у такому ж форматі у листопаді наступного року.
З програмою конференції можна ознайомитися на сайті інституту. Матеріали конференції буде надруковано у колективній монографії «Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю: інтеграція українського та міжнародного досвіду». Вихід монографії заплановано на кінець листопада 2015 р.

Програма конференції

AddThis Social Bookmark Button