Економічна вікторина

11 квітня, у рамках профорієнтаційної роботи, викладачі Вінницького інституту Університету "Україна" кафедри бізнесу і права, провели економічну вікторину для учнів 11-х класів ЗОШ №10 м.Вінниці.

Дякуємо викладачу економіки Сомовій Тетяні Василівні за співпрацю.


Чергова подяка інституту!

Цього разу - за сприяння у розвитку волонтерства, активної громадянської позиції молоді, підтримку молодіжної співпраці та впровадження елементів неформальної освіти в рамках проекту "Школа молодих лідерів" за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні на базі Вінницького інституту Університету "Украіна".


Звітна науково-практична конференція "Наука і навчальний процес"

У другій половині дня, у Вінницькому інституті Університету "Україна" продовжила свою роботу ХVІ Звітна науково-практична конференція "Наука і навчальний процес". Студенти економічного напрямку змогли презентувати власні наукові напрацювання. У роботі Секції: Сучасні напрямки розвитку економіки підприємства, регіональної економіки та менеджменту взяли участь 26 студентських доповідей. Найкращою було обрано доповідь студентки 2-го курсу спеціальності "Фінанси і кредит" Сідорової Р.А. - "Суть та економічна природа цінової дискримінації"


6 квітня 2016 року у Вінницькому інституті Університету "Україна", розпочато ХVІ Звітну науково-практичну конференцію "Наука і навчальний процес"

Цього року співорганізаторами конференції виступили: Національна академія природознавства України, Студентське наукове товариство Вінницького інституту Університету "Україна", ВМГО студентів-інвалідів "Гаудеамус" та ГО "Соціальна перспектива".
Профессорско-викладацький склад інституту презентував власні наукові дослідження останніх років: д.е.н., професор кафедри бізнесу і права Балахонова О.В. презентувала доповідь на тему "Реалізація та впровадження ідей інклюзивної освіти в Україні"; д.м.н., доцент кафедри фізичної реабілітації Чаланова Р.І. поділилась досвідом на тему "Методологія викладання анатомії та фізіології людини на спеціальності "Фізична реабілітація"; елементами свого дисертаційного дослідження на здобуття ступеню доктора наук, поділилась к.п.н., доцен кафедри психології Котик І.О. - "Становлення соціальних меж і особистісної надійності людини"; на високому практичному рівні презентував свою доповідь к.ю.н., доцент кафедри бізнесу і права Безносюк А.М. - "Реалізація антикорупційної політики держави в кримінально-процесуальному праві України". До "акул науки" активно долучились наші молоді науковці, так асистент кафедри соціальних технологій Кіпоренко Л.В. виступила із доповіддю на тему: "Особливості навчання студентів з вадами слуху іноземній мові"
Не менш цікавими і захопливими були доповіді наших студентів: Гончарук Тетяни, Куцак Нелі, Заремблюк Вікторії, Музичука Андрія, Пінаєвої Ірини.


Елена Омельченко


Річний результат наших наукових досліджень і розроблення стратегії подальшої праці

Детальніше...